دریچه هوشمند کنترل کیفی آب

دریچه هوشمند کنترل کیفی آب با قابلیت اندازه گیری میزان ذرات محلول در آب (TDS) برای تشخیص هرگونه تغییر کیفی آب به علت وجود مواد شیمیایی از قبیل سموم‌کشاورزی یا اضافه کردن تعمدی کلرسموم به آب می باشد و در صورت ایجاد این تغییرات در آب می تواند سیستم اعلام هشدار دهنده را فعال کرده و با باز کردن دریچه کنترل ورود آب به مزرعه از ورود آب آلوده جلوگیری می نماید.
مشخصات فنی:
دارای سنسور TDS با دقت اندازه گیری 1PPM تغییرات در آب
دریچه کشویی آببند در ابعاد گوناگون و متناسب با کانال ورود آب
سیستم کنترل الکتریکی تجهیزات با قابلیت اتصال به شبکه اینترنت، GPRS و یا ارسال پیامک هشدار
به بالای صفحه بردن